"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja

"Stworzenie zintegrowanego projektu turystycznego"

mająca na celu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie zintegrowanego projektu turystycznego, polegającego na wyposażeniu miejsc noclegowych oraz zakup sprzętu rekreacyjnego.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.